Die gebruik van die pastor pastorum in die pastorale versorging van die predikante van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (Afrikaans)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)