Hoekom skrik 'n mens vir koue pampoen?

Show simple item record

dc.contributor.author Panzer, Annie
dc.contributor.author Lambert, Stephen
dc.contributor.author Viljoen, Margaretha
dc.date.accessioned 2007-05-23T13:38:14Z
dc.date.available 2007-05-23T13:38:14Z
dc.date.issued 2007-03
dc.description.abstract Die onwillekeurige skrikreaksie vorm deel van die eerste vinnige vreesreaksies wat 'n organisme ervaar in respons tot 'n skielike bedreiging. Dit is voordelig in die sin dat dit 'n organisme toelaat om onmiddellik weg te beweeg van 'n voorwerp wat potensieel gevaarlik kan wees, terwyl die hoër breinsentra nog besig is om uit te werk of die voorwerp inderdaad gevaarlik is. Die skrikreaksie is daarop ingestel om die organisme te beskerm teen potensiële gevaar. Die onwillekeurige skrikreaksie onderlê wat in die omgangstaal bekend staan as "om te skrik vir koue pampoen", waar 'n individu skrik vir iets geheel en al onskadeliks, byvoorbeeld 'n tak wat aangesien word vir 'n slang - dus "eerder bang Jan as dooie Jan". Hierdie manuskrip poog om te verduidelik hoekom ons skrik, al besef ons 'n paar millisekondes later dat dit geheel en al onnodig was. Die onderliggende neuroanatomie, met verwysing na die direkte en indirekte (kortikale) bane waardeur sensoriese inligting die amigdala bereik, word hersien. Die fisiologie van die vreesreaksie word kortliks bespreek en die skrywe word afgesluit met 'n integrerende figuur. en
dc.format.extent 61540 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.citation Panzer, A, Lambert, S, Viljoen, M 2007 'Hoekom skrik 'n mens vir koue pampoen?', Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, vol. 26, no. 1, pp. 1-7. [http://search.sabinet.co.za/WebZ/ej/ej_content_aknat.html?sessionid=01-53803-602511231] en
dc.identifier.issn 0254-3486
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/2518
dc.language.iso Afrikaans en
dc.publisher Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en
dc.rights Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en
dc.subject Involuntary startle en
dc.subject Fear reaction en
dc.subject Threatening stimulus en
dc.subject Amygdala en
dc.subject Jump with fright en
dc.subject Onwillekeurige skrikreaksie en
dc.subject Vreesrespons en
dc.subject Gevaarstimulus en
dc.subject Amigdala en
dc.subject Koue pampoen en
dc.subject.lcsh Startle reaction
dc.subject.lcsh Fear
dc.subject.lcsh Threats
dc.subject.lcsh Amygdaloid body
dc.title Hoekom skrik 'n mens vir koue pampoen? en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record