’n Teologies-empiriese ondersoek na die rol wat gemeentebou in die beplanning en oprigting van kerkkomplekse binne die Nederduitsch Hervormde Kerk Van Afrika die afgelope tien jaar gespeel het (Afrikaans)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)