Browsing Humanities by Supervisor "Schoonraad, M.G."

Browsing Humanities by Supervisor "Schoonraad, M.G."

Sort by: Order: Results:

  • Janse van Rensburg, H.J. (University of Pretoria, 1988)
    Die kontroverse en radikale aard van Nietzsche se denke is voortdurend teenwoordig as ‘n belangrike invloed in die ontwikkeling van die visuele kunste in die eerste helfte van hierdie eeu. Dit is egter ‘n studieveld waarin ...
  • van den Berg, Adriaan Stefanus (University of Pretoria, 1987)
    Daar is met die samestelling en skryf van hierdie hoofstuk gepoog om ‘n oorsigtelike beeld daar te stel van Dirk Meerkotter. Eerstens word daar samevattende gegewens verskaf i.v.m. sy huislike milieu, veral gemik op sy ...
  • Basson, Eunice Lenore (University of Pretoria, 1985)
    Uiteraard moes 'n studie van hierdie omvang beperk word tot 'n breedvoerige verslag van die kunstenares se lewe waaruit enkele aspekte uitgelig is. Die volgende punte word deur middel van die verhandeling bekendgestel: 'n ...