Troos vir bedelaar en sondaar. 'n Teologies-kritiese ondersoek na die verband tussen lewenspeil en verlossing van sonde in die Gereformeerde tradisie en die betekenis daarvan vir 'n Christelike lewenstyl in Suider-Afrika (Afrikaans)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)