Browsing Archive (Architecture) by Title

Browsing Archive (Architecture) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Swanepoel, Rosa (2007-10-23)
  Bespreking van 'n kaart, geteken deur die Intelligence Branch Royal Engineers, wat op die gedeelte van Kerkstraat tussen Potgieter- en Schubartstrate fokus.
 • Swanepoel, Rosa (2007-10-25)
  Bespreking van die kaart van Donaldson & Hill’s "New Map of the City of Pretoria and Suburbs" gedurende 1899-1904 met fokus op die gedeelte van Kerkstraat tussen Potgieter- en Schubartstrate.
 • Swanepoel, Rosa (2007-10-25)
  Bespreking van 'n kaart wat op die gedeelte van Kerkstraat tussen Potgieter- en Schubartstrate fokus, en die moontlike eerste woning van pres. Paul Kruger.
 • Departement Publieke Werken; Publieke Werke Dept. (2014-08-26)
 • Unknown (2006-05-11)
  AFRIKAANS SUMMARY: Die Kruger-wildtuin word vanjaar [1936] op 30 Mei oopgestel - 'n dag vroeër as gewoonlik. Die kamp van Pretoriuskop is onder die toesig van die argitek Gerard Moerdijk verfraai.
 • Departement Publieke Werken; Publieke Werke Dept.; Wierda, Sytze Wopkes, 1839-1911 (2014-08-26)
 • Departement Publieke Werken; Publieke Werke Dept.; Wierda, Sytze Wopkes, 1839-1911 (2014-08-26)
 • Departement Publieke Werken; Publieke Werke Dept.; Wierda, Sytze Wopkes, 1839-1911 (2014-08-26)
 • Departement Publieke Werken; Publieke Werke Dept.; Wierda, Sytze Wopkes, 1839-1911 (2014-08-26)
 • Unknown (1936-03-27)
  AFRIKAANS SUMMARY: Gerard Moerdijk het die Ned. Geref. gemeente van Harrismith aangeraai om, i.p.v. om die ou kerkgebou (44 jaar oud) op te knap, 'n nuwe een op te rig.
 • Unknown (2006-03-22)
  AFRIKAANS SUMMARY: Dit is verblydend om te sien hoe onder die Suid-Afrikaanse jeug 'n positiewe belangstelling in die skryfkuns, poesie en argitektuur ontwikkel. Hieronder ressorteer ook die jong argitek, Gerard Moerdijk, ...
 • Unknown (Volkstem, 1927-12-31)
  AFRIKAANS SUMMARY: Foto van die Nederduits Gereformeerde Kerk te Marquard, ontwerp deur Gerard Moerdyk.
 • Moerdijk, Gerard (De Volkstem, 1920-04-30)
  'Kerkgebouwe' is die naam van 'n monografie wat geskryf is deur Moerdijk, G. 'n argitek van die Transvaal.
 • Moerdijk, Gerard
  AFRIKAANS SUMMARY: In sy monografie 'Kerkgebouwe vir Suidafrika', beklemtoon die argitek Gerard Moerdijk die swak akoestiek wat in Suid-Afrikaanse kerke aangetref word.
 • (Die Burger, 1919)
  Bespreking van Moerdijk se publikasie "Kerkgebouwe vir Suidafrika" (ca. 1919)waarin die kontras tussen die praktiese en estetiese aspekte van kerkbou in Suid-Afrika uitgelig word.
 • Du Preez, M.J. (Kerkbode, 1932-03-02)
  AFRIKAANS SUMMARY: Inwyding van die kerk in Coligny, ontwerp deur Gerard Moerdyk.
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-01)
  : Bespreking van 'n ou foto van die eerste Goewermentsgebou op Kerkplein. Die grasdakgebou met stoep staan tussen die huis van J.R. Lys en die eerste tronk. 'n Onsuksesvolle tender deur ene L. Vuyk vir die bou daarvan is ...
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-02)
  Bespreking van 'n ou foto, geneem deur H.F. Gros vanaf Kerkplein en op met Markstraat [later Paul Krugerstraat], en hoe die eerste tronk tot stand gekom het. Sluit 'n humoristiese staaltjie deur Hoofregter Kotze oor die ...
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-04-03)
  Bespreking van 'n ou foto wat vanaf die kerktoring op Kerkplein geneem is, en die geskiedenis van die gebou op die voorgrond. Dit het as woonhuis, skool, landdroskantoor, staatskantoor en pastorie vir Ds. Bosman gedien.
 • Swanepoel, Rosa; Van Niekerk, Karlien (2014-04-03)
  Geskiedenis van die eerste klubgebou van die Pretoria Klub, wat op die noord-oostelike hoek van Kerkplein en Markstraat [later Paul Krugerstraat] gestaan het. Dit was eers 'n woonhuis, waarskynlik gebou deur H.W. Struben.