Browsing Research Articles (Afrikaans) by Issue Date

Browsing Research Articles (Afrikaans) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Ohlhoff, Heinrich (Carl Heinrich Friedrich) (1973)
  No abstract available
 • Ohlhoff, Heinrich (Carl Heinrich Friedrich) (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1973)
  In dieser orientierenden Besprechung der Gespenstergeschichten Langenhovens wird zuerst ein Hintergrund zur Kritik dieser Erzählungsform dargestellt anlässlich der Unterscheidung Laurence Perrines zwischen "escape literature" ...
 • Ohlhoff, Heinrich (Carl Heinrich Friedrich) (Tydskrif vir Letterkunde Assosiasie, 1974)
  No abstract available
 • Ohlhoff, Heinrich (Carl Heinrich Friedrich) (Tydskrif vir Letterkunde Assosiasie, 1978)
  No abstract available
 • Ohlhoff, Heinrich (Carl Heinrich Friedrich) (Tydskrif vir Letterkunde Assosiasie, 1979)
  No abstract available
 • Ohlhoff, Heinrich (Carl Heinrich Friedrich) (Tydskrif vir Letterkunde Assosiasie, 1979)
  No abstract available
 • Ohlhoff, Heinrich (Carl Heinrich Friedrich) (Tydskrif vir Letterkunde Assosiasie, 1979)
  No abstract available
 • Ohlhoff, Heinrich (Carl Heinrich Friedrich) (Tydskrif vir Letterkunde Assosiasie, 1980)
  No abstract available
 • Ohlhoff, Heinrich (Carl Heinrich Friedrich) (Tydskrif vir Letterkunde Assosiasie, 1981)
  No abstract available
 • Ohlhoff, Heinrich (Carl Heinrich Friedrich) (Tydskrif vir Letterkunde Assosiasie, 1981)
  No abstract available
 • Ohlhoff, Heinrich (Carl Heinrich Friedrich) (Tydskrif vir Letterkunde Assosiasie, 1981)
  No abstract available
 • Ohlhoff, Heinrich (Carl Heinrich Friedrich) (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1982)
  A short biography of this well-known and versatile author is followed by a discussion of a few aspects of his poetry, with his earliest poems as starting-point. It is pointed out that certain facets continually appear in ...
 • Ohlhoff, Heinrich (Carl Heinrich Friedrich) (Tydskrif vir Letterkunde Assosiasie, 1983)
  No abstract available
 • Ohlhoff, Heinrich (Carl Heinrich Friedrich) (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1984)
  In the survey attention is, in broad outline, paid to the fundamental reflections which appeared in the two magazines on the presuppositions and method of approach of literary criticism and historiography: from Francken's ...
 • Ohlhoff, Heinrich (Carl Heinrich Friedrich) (Ensovoort Society, 1984)
  No abstract available
 • Grebe, Heinrich Philip (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1988)
  Every human language provides a set of conventions for the mapping of communicative intentions unto utterances. According to J. H. Greenberg these encoding conventions are constrained by human tendencies to think and talk ...
 • Ohlhoff, Heinrich (Carl Heinrich Friedrich) (Afrikaanse Letterkundevereniging, 1990)
  In die inleiding tot sy bloemlesing uit die kortverhale van P.J. Haasbroek, Voornagvlug, verwys Abraham de Vries (1988: 7) soos volg na 'n uitspraak wat Chris Barnard in 1973 by die Sestiger-simposium gemaak het: " ... ...
 • Bosman, Nerina (Tydskrif vir Letterkunde Assosiasie, 1992)
  " 'n Teks is 'n intertekstuele gebeurtenis", se Johan Degenaar (1990: 3). In die lig van hierdie uitspraak kan dit sinvol wees om twee baie uiteenlopende tekste kortliks by mekaar uit te bring in die volgende bespreking. ...
 • Burger, Willie (Bureau for Scholarly Journals, 1992-04)
  In reviews of the postmodemist novel, Suidpunt-jazz, certain value judgements are made. The norms on which these assessments are based are examined by using a model of Boonstra (1979). According to this model, coherence ...
 • Ohlhoff, Heinrich (Carl Heinrich Friedrich) (Tydskrif vir Letterkunde Assosiasie, 1993-11)
  Een van die aktuele navorsingsterreine in die hedendaagse Literatuurwetenskap is die aard, funksie, plek en legitimiteit van literere kanons en die meganismes wat werksaam is by die totstandkoming daarvan. Wat die VSA ...