Afrikaans

Afrikaans

Recent Submissions

 • van den Heever, C. M (Die Afrikaanse Skrywerskring, 1936)
  The Tydskrif vir Letterkunde is a peer-reviewed scholarly journal, published twice a year by the Tydskrif vir Letterkunde Association. The journal publishes peer-reviewed articles, overviews, review articles, reviews, ...
 • Bester, Carli (University of Pretoria, 2014)
  Afrikaans television has experienced numerous transitions since the introduction of television in South Africa in 1976. An interesting trend in Afrikaans television since 2007 involves the rebroadcast of programmes, by ...
 • Burger, Bibi (Routledge, 2022)
  Nowhere cool’, a short story by Ama Ata Aidoo, is divided into two sections. In the first, a child sits in a classroom in what is presumably Ghana, feeling alienated by the “familiar things that were begin chased away by ...
 • Maritz, Ansie (Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2021-12)
  Verskeie studies is al oor die taalgebruik van propaganda gedoen, maar dikwels met behulp van kritiese diskoersanalise, wat die klem op magsverhoudinge plaas en wat dikwels gebruik word om teksspesifieke afleidings te maak. ...
 • Zajas, Pawel (Akademie Verlag, 2020-04)
  The Polnische Bibliothek, founded by the German Institute for Polish Culture in Darmstadt, financed by Robert Bosch Foundation and published by the Suhrkamp Publishing House, remains a unique attempt at presenting Polish ...
 • Zajas, Pawel (The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, 2020-11)
  The “Polnische Bibliothek” – launched by the Polish Cultural Institute in Darmstadt, cofunded by the Robert Bosch Foundation and published by Suhrkamp Verlag – represents a unique attempt to introduce Polish literature ...
 • Rabie, Delia (Afrikaanse Letterkundevereniging, 2020-06)
  In my vel (2019) deur Azille Coetzee word op die voorblad van die boek beskryf as “ ’n reis”. Aan die een kant is die boek ’n soort outobiografiese reisverhaal waarin die skrywer haar verblyf van 22 maande in Nederland in ...
 • Willemse, Hein (Heinrich Stephen Samuel) (Afrikaanse Letterkundevereniging, 2020-06)
  This is a brief commentary on Ampie Coetzee’s paper “Swart Afrikaanse Skrywers: ’n diskursiewe praktyk van die verlede” (Black Afrikaans writers: a discursive practice of the past), in which he attempts to come to grips ...
 • Burger, Willie (Afrikaanse Letterkundevereniging, 2019-06)
  No absract available.
 • Burger, Willie (Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek, 2019)
  No abstract available.
 • Willemse, Hein (Heinrich Stephen Samuel) (Department of Afrikaans, University of Pretoria, 2020)
  No abstract available
 • Burger, Bibi (Taylor and Francis, 2020)
  No abstract available.
 • Kotze, E.F.; McLachlan, J.D.; Lombard, F.J.; Al, M.; Anker, J.; Du Plessis, M.; Otto, A.N.; Huyssteen, G.B. (NB Uitgewers, 2009)
  Hierdie tiende, verbeterde uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreels (AWS) verskyn sowat sewe jaar na die negende, volledig hersiene uitgawe van 2002 en maak deel uit van die eeufeesviering van die Suid-Afrikaanse ...
 • Prinsloo, A. F.; Kotzé, E. F.; Lombard, F. J.; Alberts, M.; Anker, J.; Carstens, W. A. M.; Coetzee, A. E.; McLacnlan, J. du T. (NB Uitgewers, 2002)
  Hierdie (negende) uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreels (AWS) verskyn slegs sowat 'n dekade mi die agste, volledig hersiene uitgawe van 1991. Die rede vir die relatief kort tydsverloop tussen die twee uitgawes ...
 • Odendal, F. F.; Botha, T. J. R.; Hauptfleisch, D. C.; Combrink, J. G. H.; du Plessis, H. G. W; Eksteen, L. C.; Gouws, R. H.; Janse van Rensburg, M. C.; van Jaarsveld, G. J. (Tafelberg Publishers, 1991)
  Hierdie uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreels verskyn 27 jaar na die vorige, sewende uitgawe van 1964 - die langste tyd wat nog tussen twee uitgawes verloop het. Daarvoor kan verskeie redes aangevoer word, onder ...
 • Boshoff, S.P.E.; Du Toit, S.J.; Hiemstra, L.W.; Kempen, W.; Le Roux, T.H.; Malherbe, D.F.; Scholtz, J. du P. (Nasionale Boekhandel, 1960)
  Hierdie druk van die Akademie se Woordelys en Spelreëls verskil aansienlik van die vorige uitgawes, hoewel die spellingbeleid en grondbeginsels feitlik ongewysig gebly het. So ’n bewering eis al dadelik ’n verduideliking. ...
 • Boshoff, S.P.E.; Kempen, W.; De Villiers, M.; Du Toit, S.J.; Hiemstra, L.W.; Labuscagne, G.J.; Le Roux, T.F.; Malherbe, D.F.; Marais, D.S.B.; Nienaber, G.S.; Odendaal, F.F.; Snijman, F.J.; Strydom, S.; Terblance, H.J.; Van der Merwe, H.J.J.M. (Nasionale Handelsdrukkery, 1964)
  Dat daar in minder as tien jaar byna tien oplaes van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls die lig gesien het, is wel ’n bewys dat daar in dié tydperk ’n groot vraag na hierdie publikasie was en dat dit in ’n belangrike ...
 • Boshoff, S. P. E.; du Toit, J.; Hiemstra, L. W.; Kempen, W.; le Roux, T. H.; Malherbe, D. F.; Scholtz, J. du P. (Nasionale Boekhandel, 1955)
  Hierdie druk van die Akademie se Woordelys en Spelreëls verskil aansienlik van die vorige uitgawes, hoewel die spellingbeleid en grondbeginsels feitlik ongewysig gebly het. So ’n bewering eis al dadelik ’n verduideliking. ...
 • Boshoff, S. P. E.; Bosman, D. B.; Hiemstra, M. A.; le Roux, T. H.; Malherbe, D. F. (Nasionale Pers, 1937)
  Die eerste Spelreëls van die Akademie het in 1915 die lig gesien, die eerste Woordelys in 1917, terwyl die derde en die vierde uitgawe in 1921 en 1931 respektiewelik verskyn het. Met die Spelreëls en Woordelys het die ...
 • Boshoff, S. P. E.; Bosman, D. B.; le Roux, T. H.; Malherbe, D. F. (Nasionale Pers, 1931)
  JN 1915 het die eerste Spelreëls van die Akademie die lig gesien, en in 1917 die eerste Woordelys, terwyl dit nou ruim tien jaar is sedert die verskyning van die vorige (derde) uitgawe. Trots alle besware van die kant van ...

View more