Genesis 2:24 - Locus Classicus vir monogamie? 'n Literêr-historiese ondersoek na perspektiewe op poligamie in die Ou Testament (Afrikaans)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)