‘n Narratief-kritiese benadering as hermeneutiese raamwerk vir ‘n vergelykende studie tussen die boeke Openbaring en The Lord of the Rings (Afrikaans)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)