Le Corbusier and the human body

Show simple item record

dc.contributor.author Steyn, Gerald
dc.date.accessioned 2013-05-16T10:18:22Z
dc.date.available 2013-05-16T10:18:22Z
dc.date.issued 2012
dc.description.abstract Le Corbusier (1887-1965), the famous Swiss-French artist, architect and town planner – celebrated as he is – is also widely criticised for allegedly dehumanising cities, ignoring the dignity of the individual and for introducing an alienating architecture and urbanism. Although the “Modulor” system he developed in the late 1940s in order to relate the human body to dimensions in the built environment is well known, in numerous manifestos and writings spanning fifty years, he also consistently confirmed his compassion for the human well-being and quality of life at all levels. Since his ideology is so diametrically opposed to that of which he is accused, this article explores the actual role of the human body in his work. en_US
dc.description.abstract Le Corbusier (1887-1965), die beroemde Switser-Franse kunstenaar, argitek en stadsbeplanner – vereerd soos hy is – word ook wyd gekritiseer omdat hy na bewering stede ontmenslik het, die waardigheid van individue geïgnoreer het en omdat hy ’n argitektuur en stedelikheid van vervreemding ingelei het. Alhoewel die “Modulor”-stelsel wat hy in die laat veertigerjare van die vorige eeu ontwikkel het om die menslike liggaam in verband te bring met afmetings in die bouomgewing goed bekend is, het hy ook in talle verklarings en geskrifte, wat vyftig jaar gedek het, bestendig sy deernis vir menslike welstand en kwaliteit van lewe op alle vlakke bevestig. Aangesien sy ideologie geheel en al teenoorgesteld is [aan dit] waarvan hy beskuldig word, ondersoek hierdie artikel die werklike rol van die menslike liggaam in sy werk. en_US
dc.format.extent 14 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Steyn, G 2012, 'Le Corbusier and the human body', South African Journal of Art History, vol. 27, no. 2, pp. 259-272. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_sajah.html] en_US
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/21495
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.subject Human body en_US
dc.subject Jeanneret, Charles-Edouard (Le Corbusier), 1887-1965 en_US
dc.subject "Modulor" en_US
dc.subject Proportion systems en_US
dc.subject.lcsh Art -- History
dc.subject.lcsh Architecture -- History
dc.title Le Corbusier and the human body en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record