A critical review of the significance of food labelling during consumer decision making

Show simple item record

dc.contributor.author Prinsloo, Nadia
dc.contributor.author Van der Merwe, Daleen
dc.contributor.author Bosman, Magdalena J.C.
dc.contributor.author Erasmus, Alet C. (Aletta Catharina)
dc.date.accessioned 2013-03-22T12:57:34Z
dc.date.available 2013-03-22T12:57:34Z
dc.date.issued 2012
dc.description.abstract In literatuur word voedselaankope gewoonlik voorgehou as minder kompleks vergeleke met die aankoop van ander huishoudelike kommoditeite. Hierdie literatuuroorsig toon dat die kompleksiteit van voedselaankope waarskynlik misken word omdat die faktore wat verbruikers se voedselaankope beïnvloed in onlangse jare meer intens geraak het. Daarby word voedselaankoopbesluite merendeels in die winkel en binne 'n beperkte tyd geneem, wat druk op die besluitnemingsproses aansienlik verhoog. In hierdie literatuuroorsig word die beperkte besluitnemingstyd, verbruikers se verhoogde vereistes ten opsigte van die tipe en kwaliteit van voedselprodukte, die oorweldigende verskeidenheid voedselprodukte waaruit verbruikers kan kies, sowel as prominente wêreldneigings waarmee verbruikers daagliks in die media gekonfronteer word, in ag geneem met betrekking tot verbruikers se behoeftes en vereistes ten opsigte van voedseletikettering en die probleme wat verbruikers ondervind en wat hulle daarvan weerhou om rasionele besluite te kan neem. Eksterne faktore wat verbruikersbesluite tydens voedselaankope bemoeilik en selfs verwar word bespreek met inagneming van persoonlike faktore wat verbruikers se behoefte aan produkinligting en vermoë om produkinligting te interpreteer en te evalueer, beïnvloed. Die belangrikheid van produkinligting tydens die verbruikersbesluitnemingsproses word bespreek om aan te toon dat voedselkeuses waarskynlik moeiliker is as wat algemeen aanvaar word. Die tipe en beskikbaarheid van produkinligting sowel as die formaat van voedseletikette impliseer duidelike uitdagings vir die voedselindustrie, veral as die diversiteit van die Suid-Afrikaanse mark in ag geneem word. Voorstelle vir navorsing met klem op verbruikersopvoeding word gemaak om verbruikers te begelei tot meer realistiese verwagtinge omtrent voedseletikettering en om etikette tot hulle voordeel te gebruik ten einde ingeligte voedselkeuses te maak. en_US
dc.description.librarian am2013 en_US
dc.description.sponsorship The authors wish to thank the National Research Foundation (NRF) in South Africa for financial as-sistance. en_US
dc.description.uri http://www.up.ac.za/saafecs/ en_US
dc.identifier.citation Prinsloo, N, Van der Merwe, D, Bosman, M & Erasmus, A 2012, 'A critical review of the significance of food labelling during consumer decision making', Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, vol. 40, pp. 83-98. en_US
dc.identifier.issn 0378-5254 (print)
dc.identifier.issn 1682-6299 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/21207
dc.language.iso en en_US
dc.publisher South African Association of Family Ecology and Consumer Sciences en_US
dc.rights South African Association of Family Ecology and Consumer Sciences en_US
dc.subject Food labelling en_US
dc.subject Consumer decision making en_US
dc.title A critical review of the significance of food labelling during consumer decision making en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record