Devices for information presentation in electronic dictionaries

Show simple item record

dc.contributor.author Prinsloo, Danie J. (Daniel Jacobus), 1953-
dc.contributor.author Heid, Ulrich
dc.contributor.author Bothma, T.J.D. (Theodorus Jan Daniel)
dc.contributor.author Faaβ, Gertrud
dc.date.accessioned 2013-02-20T06:57:24Z
dc.date.available 2013-02-20T06:57:24Z
dc.date.issued 2012
dc.description This article is an extended and reworked version of a paper presented at the Second Conference on Electronic Lexicography, Electronic Lexicography in the 21st Century — New Applications for New Users, eLex-2011, in Bled, Slovenia, 10–12 November 2011 (cf. Prinsloo et al. (2011)). en_US
dc.description.abstract Electronic dictionaries should support dictionary users by giving them guidance in text production and text reception, alongside a user-definable offer of lexicographic data for cognitive purposes. In this article, we sketch the principles of an interactive and dynamic electronic dictionary aimed at text production and text reception guiding users in innovative ways, especially with respect to difficult, complicated or confusing issues. The lexicographer has to do a very careful analysis of the nature of the possible problems to suggest an optimal solution for a specific problem. We are of the opinion that there are numerous complex situations where users need more detailed support than currently available in e-dictionaries, enabling them to make valid and correct choices. For highly complex situations, we suggest guidance through a decision tree-like device. We assume that the solutions proposed here are not specific to one language only but can, after careful analysis, be applied to e-dictionaries in different languages across the world. en_US
dc.description.abstract Elektroniese woordeboeke behoort woordeboekgebruikers te ondersteun deur hulle te lei ten opsigte van teksproduksie en teksresepsie volgens 'n gebruikergedefinieerde aanbod van leksikografiese data vir kognitiewe doeleindes. In hierdie artikel skets ons die beginsels waarop 'n interaktiewe en dinamiese elektroniese woordeboek berus, gemik op teksproduksie en teksresepsie wat die gebruikers op innoverende wyse lei, veral ten opsigte van moeilike, gekompliseerde of verwarrende aspekte. Die leksikograaf is genoodsaak om 'n noukeurige analise te doen van die aard van moontlike probleme ten einde 'n optimale oplossing aan te bied vir 'n spesifieke probleem. Ons is van mening dat daar verskeie komplekse gevalle bestaan waar gebruikers meer gedetailleerde ondersteuning benodig as wat tans in e-woordeboeke beskikbaar is ten einde korrekte keuses te kan maak. Vir hoogs problematiese situasies stel ons leiding deur middel van 'n keuseboom-tipe instrument voor. Ons veronderstel dat die oplossings wat hier voorgestel word nie tot 'n enkele taal beperk is nie, maar na versigtige analise op verkillende tale van die wêreld toegepas kan word. en_US
dc.description.librarian am2013 en_US
dc.description.uri http://lexikos.journals.ac.za/ en_US
dc.identifier.citation Prinsloo, DJ, Heid, U, Bothma, T & Faaβ, G 2012, 'Devices for information presentation in electronic dictionaries', Lexikos, vol. 22, pp. 290-320. en_US
dc.identifier.issn 1684-4904 (print)
dc.identifier.issn 2077-0039 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/21127
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Buro van die WAT/SU LIS en_US
dc.rights Buro van die WAT/SU LIS en_US
dc.subject Electronic dictionaries en_US
dc.subject User guidance en_US
dc.subject Text production en_US
dc.subject Text reception en_US
dc.subject Dictionary design en_US
dc.subject Decision tree structure en_US
dc.subject Copulatives en_US
dc.subject Kinship terminology en_US
dc.subject Infromation presentation devices en_US
dc.subject Elektroniese woordeboeke en_US
dc.subject Gebruikersleiding en_US
dc.subject Teksproduksie en_US
dc.subject Teksresepsie en_US
dc.subject Woordeboekontwerp en_US
dc.subject Keuse-boomstruktuur en_US
dc.subject Kopulatiewe en_US
dc.subject Verwantskapsterminologie en_US
dc.subject Inligtingsaanbiedinginstrumente en_US
dc.title Devices for information presentation in electronic dictionaries en_US
dc.title.alternative Inligtingsaanbiedingsinstrumente in elektroniese woordeInligtingsaanbiedingsinstrumente in elektroniese woordeboeke en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record