Oorsig oor maatskaplik verantwoordbare navorsing en onderrig in die lewenswetenskappe

Show simple item record

dc.contributor.author Fraser, William John
dc.date.accessioned 2013-01-29T05:53:24Z
dc.date.available 2013-01-29T05:53:24Z
dc.date.issued 2012
dc.description.abstract Ons verantwoordbaarheid of toerekenbaarheid teenoor die staat en gemeenskap vir die navorsing en onderrig wat ons doen, is redelik gevestig. Dit word egter in ’n groot mate deur ons lewens- en wêreldbeskouinge beïnvloed (Cetina 2005–2006:7). Cetina (2005–2006:8) onderskei tussen drie ‘vorms’ van verantwoordbaarheid, te wete etiese of filosofiese verantwoordbaarheid, maatskaplike verantwoordbaarheid en produktiewe verantwoordbaarheid. Whitty (2008:11) brei hierdie dimensies verder uit en voeg aspekte soos regsverantwoordbaarheid, interne verantwoordbaarheid en kontraktuele verantwoordbaarheid by tot die lys. af
dc.description.librarian am2013 en_US
dc.description.uri http://www.satnt.ac.za en_US
dc.identifier.citation Fraser, W.J., 2012, ‘’n Oorsig oor maatskaplikverantwoordbare navorsing en onderrig in die lewenswetenskappe’, Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 31(1), Art. #391, 5 pages. http://dx.DOI.org/ 10.4102/satnt.v31i1.391 af
dc.identifier.issn 0254-3486 (print)
dc.identifier.issn 2222-4173 (online)
dc.identifier.other 10.4102/satnt.v31i1.391
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20893
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher AOSIS Open Journals en_US
dc.rights © 2012. The Authors. Licensee: AOSIS OpenJournals. This work is licensed under the Creative Commons Attribution License. en_US
dc.subject Lewenswetenskappe af
dc.subject Etiese verantwoordbaarheid af
dc.subject Filosofiese verantwoordbaarheid af
dc.subject Maatskaplike verantwoordbaarheid af
dc.subject Produktiewe verantwoordbaarheid af
dc.subject.lcsh Educational accountability -- South Africa en
dc.subject.lcsh Education -- South Africa en
dc.title Oorsig oor maatskaplik verantwoordbare navorsing en onderrig in die lewenswetenskappe af
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record