Moet ons die Belydenis van Belhar (1986) as 'n nuwe Belydenisskrif aanvaar ?

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)