Alternatiewe voorraadklassifikasiemetodes

Show simple item record

dc.contributor.author Strasheim, J.J.
dc.date.accessioned 2012-11-28T07:30:09Z
dc.date.available 2012-11-28T07:30:09Z
dc.date.issued 1992-06
dc.description.abstract Omdat daar duisende vooraaditems in die tipiese Motorhandelaar se onderdelevoorraad aangehou word genoodsaak dit die een of ander klassifikasiemetode vir die doeleindes van vraagvooruitskatting en bestuursverslaggewmg. Enkele verskillende metodes word kortliks bespreek en vergelyk. en_US
dc.description.abstract The typical Motor Dealer has thousands of spare part items in stock which makes it neccessary to use some method of parts classification for the purposes of demand forecasting and management reporting. A number of different methods are briefly described and compared. en_US
dc.description.uri http://sajie.journals.ac.za en_US
dc.format.extent 10 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Strasheim, JJ 1992, 'Alternatiewe voorraadklassifikasiemetodes', The South African Journal of Industrial Engineering, vol. 6, no. 1, pp. 34-43. [http://sajie.journals.ac.za] en_US
dc.identifier.issn 1012-277X (print)
dc.identifier.issn 2224-7890 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20556
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.subject Forecasting systems en_US
dc.title Alternatiewe voorraadklassifikasiemetodes en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record