The open solution methodology approach to problem solving

Show simple item record

dc.contributor.author Janse van Rensburg, Antonie C.
dc.contributor.author Claasen, S.J. (Schalk Johannes)
dc.date.accessioned 2012-11-27T07:39:04Z
dc.date.available 2012-11-27T07:39:04Z
dc.date.issued 1997
dc.description.abstract The Open Solution Methodology is a generic problem solving methodology which is used to solve system related problems through the application of problem solving techniques. The focus of the application of this methodology is aimed at modelling organisations, or areas within organisations. The application ofthe Open Solution Methodology provides the benefit of having the ability to comprehend and integrate all aspects of the system, while having a formal and structured approach for problem solving. Together with the reduction in system analysis time, problem solving techniques such as simulation modelling are focused through the Open Solution Methodology models to enhance the quality Ofsolutions. en_US
dc.description.abstract Die "Open Solution Methodology" is 'n generiese probleemoplossingsmetodologie wat gebruik word om stelselverwante probleme op te los deur die toepassing van problemoplossingstegnieke. Die fokus van hierdie metodologie toepassing is gernik op die modellering van organisasies, of gedeeltes van organisasies. Die "Open Solution Methodology" toepassing verskaf die voordeel om aile aspekte van die stelsel te verstaan en te integreer, terwyl daarvan 'n formele en gestruktureerde benadering tot probleemoplossing gebruik gemaak word. Tesame met die gepaardgaande verkorting van stelselanalisetyd, word die "Open Solution Methodology" modelle gebruik om die toepassing van probleemoplossingstegnieke te fokus omsodoende kwaliteit van die oplossings te verhoog. en_US
dc.format.extent 18 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Van Rensburg, ACJ & Claasen, SJ 1997, 'The open solution methodology approach to problem solving', The South African Journal of Industrial Engineering, vol. 8, no. 2, pp. 72-89. [http://sajie.journals.ac.za] en_US
dc.identifier.issn 1012-277X (print)
dc.identifier.issn 2224-7890 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20537
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.subject Open Solution Methodology en_US
dc.subject System analysis en_US
dc.title The open solution methodology approach to problem solving en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record