The design of a simulation generator

Show simple item record

dc.contributor.author Janse van Rensburg, Antonie C.
dc.date.accessioned 2012-11-27T07:38:31Z
dc.date.available 2012-11-27T07:38:31Z
dc.date.issued 1993-12
dc.description.abstract Successful simulation studies depend on a variety of expertise such as statistics, computer programming, systems analysis and design techniques. Unfortunately these requirements limit the availability of competent simulation analysts, while simulation applications are in demand. This paper presents a possible solution to the shortage of expert simulation knowledge through the design of a simulation generator, a software tool that translates conceptual simulation models into computer code. The design process for the expert system and simulation components of the simulation generator uses an adapted software lifecycle methodology. en_US
dc.description.abstract Suksesvolle simulasiestudies hang van verskeie kundigheidsonderwerpe af, soos byvoorbeeld statistiek, programmering, stelselanalise en ontwerptegnieke. Die vereistes beperk die beskikbaarheid van geskikte simulasiekundiges, ten spyte dat simulasietoepassings in aanvraag is. Die artikel bied ''n moontlike oplossing aan vir die tekort aan simulasiekundigheid, deur die ontwikkelling van simulasiegenerators te bespreek, wat rekenaarprogrammatuur is wat konseptuele simulasiemodelle in rekenaarkode omskryf. Die ontwerp van die simulasiegenerator se ekspertstelsel- en simulasiekomponent is gebaseer op 'n aangepaste rekenaarprogrammatuurlewenssiklus metodologie. en_US
dc.description.uri http://sajie.journals.ac.za en_US
dc.format.extent 11 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Janse van Rensburg, AC 1993, 'The design of a simulation generator', The South African Journal of Industrial Engineering, vol. 7, no. 2, pp. 36-46. [http://sajie.journals.ac.za] en_US
dc.identifier.issn 1012-277X (print)
dc.identifier.issn 2224-7890 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20535
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.subject Simulation generators en_US
dc.subject Operations research en_US
dc.subject Mathematical models en_US
dc.title The design of a simulation generator en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record