A framework for the implementation of e-procurement

Show simple item record

dc.contributor.author Jooste, M.V.
dc.contributor.author Van Schoor, Christiaan de Wet
dc.date.accessioned 2012-11-27T07:36:51Z
dc.date.available 2012-11-27T07:36:51Z
dc.date.issued 2003
dc.description.abstract e-Procurement is a sound solution for companies to initiate e-business initiatives since it promises several distinct benefits, such as process cost and lead time reduction, improving strategic sourcing of commodities and enabling companies to negotiate better prices. Procurement is a broad term that touches on internal and external aspects of the company, complicating the decision to choose the most suitable e-procurement solution. An evaluation framework is proposed to assist in evaluating the susceptibility of a company’s products to e-procurement and choosing the most suitable e-procurement solution. en_US
dc.description.abstract e-Verkryging is ‘n goeie beginpunt vir maatskappye om hulle aan e-besigheid bloot te stel aangesien dit verskeie voordele soos proseskoste en leitydvermindering, verbetering van strategiese aanskaffing van produkte en die vermoë om beter pryse met verskaffers te onderhandel, beloof. Verkryging is ‘n breë term wat heelwat aspekte binne en buite die onderneming behels. Dit bemoeilik die besluit om die mees geskikte e-verkryging-oplossing te kies. ’n Evalueringsraamwerk word voorgestel ter ondersteuning van die evaluering van die ontvanklikheid van ‘n onderneming se produkte vir e-verkryging en die keuse van die mees geskikte e-verkrygingoplossing. en_US
dc.description.uri http://sajie.journals.ac.za en_US
dc.format.extent 22 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Jooste, MV & Van Schoor, CdeW 2003, 'A framework for the implementation of e-procurement', The South African Journal of Industrial Engineering, vol. 14, no. 2, pp. 1-22. [http://sajie.journals.ac.za] en_US
dc.identifier.issn 1012-277X (print)
dc.identifier.issn 2224-7890 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20532
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.subject e-Procurement en_US
dc.subject Electronic communication en_US
dc.title A framework for the implementation of e-procurement en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record