Betroubaarheids-, beskikbaarheids- en logistieke steunanalise

Show simple item record

dc.contributor.author Claasen, S.J. (Schalk Johannes)
dc.date.accessioned 2012-11-27T07:36:31Z
dc.date.available 2012-11-27T07:36:31Z
dc.date.issued 1991-06
dc.description.abstract AMIR en SPAR is Monte Carlo-gebaseerde rekenaarprogrammatuur waarmee betekenisvolle analise ten opsigte van die betroubaarheid, beskikbaarheid en logistieke steunbaarheid van komplekse stelsels uitgevoer kan word. Dit verskaf die infrastruktuur om ingewikkelde probleme effektief te analiseer, sonder dat die analise as gevolg van vereenvoudigende aannames, irrelevant raak. Beide programme gebruik die betroubaarheidskonfigurasie van die stelsel wat ontleed word, as basis vir die analise wat gedoen word. en_US
dc.description.abstract AMIR and SPAR are Monte Carlo based computer software for the reliability, availability and logistic support analysis of complex systems. They provide the infrastructure for the effective analysis of such systems, without resorting to simplifying assumptions which would render the analysis irrelevant. Both programs use the reliability configuration of the system under analysis as basis for the analysis en_US
dc.description.uri http://sajie.journals.ac.za en_US
dc.format.extent 11 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Claasen, SJ 1991, 'Betroubaarheids-, beskikbaarheids- en logistieke steunanalise', The South African Journal of Industrial Engineering, vol. 5, no. 1, pp. 16-26. [http://sajie.journals.ac.za] en_US
dc.identifier.issn 1012-277X (print)
dc.identifier.issn :2224-7890 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20531
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.subject Logistic support analysis en_US
dc.subject Computer software en_US
dc.title Betroubaarheids-, beskikbaarheids- en logistieke steunanalise en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record