Advantages and limitations of an automated visual inspection system

Show simple item record

dc.contributor.author Smith, C.J.
dc.contributor.author Adendorff, Kris (Kristian)
dc.date.accessioned 2012-11-26T08:40:46Z
dc.date.available 2012-11-26T08:40:46Z
dc.date.issued 1991-06
dc.description.abstract 'n Outomatiese visuele inspeksiestelsel is nie die wonderwerk wat die industrie verwag het nie. Daar is probleemareas wat goed ondersoek en verstaan moet word. Die vernaamste voordele en nadele word hier bespreek. Dit sal daartoe bydra dat enigeen wat 'n visuele· inspeksiesisteem instal leer 'n beter kans sal he om iets te kry wat suksesvol en nuttig sal wees. en_US
dc.description.abstract An automated visual inspection system is not the panacea that it is made out to be. There are many pitfall s for the unwary company wishing to implement such an inspection system. The major advantages and disadvantages are discussed in this paper. This will increase the probability that anyone installing a visual inspection station will obtain a successful system that meets their needs. en_US
dc.description.uri http://sajie.journals.ac.za en_US
dc.format.extent 10 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Smith, CJ & Adendorff, K 1991, 'Advantages and limitations of an automated visual inspection system', The South African Journal of Industrial Engineering, vol. 5, no. 1, pp. 27-36. en_US
dc.identifier.issn 1012-277X (print)
dc.identifier.issn 2224-7890 (online)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20486
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.subject Manufacturing industry en_US
dc.subject Product inspection en_US
dc.subject Electronic assemblies en_US
dc.title Advantages and limitations of an automated visual inspection system en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record