Rut 3:9 en 4:5: wat het die (leviraats) huwelik met lossing te doen?

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)