Vonnisbespreking : Die uitwerking van 'n bevel vir skuldherstrukturering op 'n kredietgewer se reg op skuldafdwinging waar kennis van beeindiging van skuldhersiening voor verlening van die bevel gegee is : Firstrand Bank v Raheman 2012 3 SA 418 (KZD)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)