A lifetime in ruins : the farm life of blacks on the Mpumalanga Highveld

Show simple item record

dc.contributor.author Van Vuuren, Chris J.
dc.date.accessioned 2012-10-05T14:33:13Z
dc.date.available 2012-10-05T14:33:13Z
dc.date.created 2012-09-28
dc.date.issued 2011
dc.description.abstract The ruin of the homestead represents place making and an understanding of the layered landscape where former labour tenants resided. Ruins comprehend narratives which deal with the socio-political circumstances of the time, such as displacement and the subsequent loss of house in the case of former labour tenants. Presently labour tenants and their descendants who registered land claims activate life histories through the mnemotechnic capacity of the ruin of the homestead, graves, and domestic and agricultural space. Ruins also carry sentiments of kinship and identity. The degree to which the ruination of house and homestead has taken place impacts directly on the quality of memory. Case studies will illustrate how this affects the calling up of the past. en_US
dc.description.abstract Die ruїne van die woonstede verteenwoordig die gedagtes van plekmaking en gelaagdheid van landskap waar toenmalige plakkerdiensbodes [woonarbeiders/ diensplakkers] gewoon het. Ruïnes omvat narratiewe wat te doen het met sosiopolitieke omstandighede van die tyd soos verskuiwing en die gevolglike verlies van huis in die geval van sulke plakkerdiensbodes. Tans aktiveer hierdie mense en hulle nasate wie grondeise geregistreer het hul lewensverhale met behulp van die mnemotegniese kapasiteit van die ruїnes van die woonstede, grafte, huishoudelike en landbouruimtes. Ruїnes dra ook sentimente van verwantskap en identiteit. Die mate waartoe ruїnering van huis en woonstede plaasgevind het, impakteer direk op die kwaliteit van geheue. Gevallestudies illustreer hoe dit die herroeping van die verlede beїnvloed. af
dc.description.librarian ai2013 en
dc.format.extent 19 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Van Vuuren, C 2011, 'A lifetime in ruins : the farm life of blacks on the Mpumalanga Highveld', South African Journal of Art History, vol. 26, no. 2, pp. 162-180. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_sajah.html] en_US
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20076
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.subject Ruins en_US
dc.subject Mnemotechnics en_US
dc.subject Labour tenants en_US
dc.subject.lcsh Mpumalanga (South Africa) -- Antiquities en
dc.subject.lcsh Domestic space -- South Africa -- Mpumalanga -- History en
dc.subject.lcsh Farm tenancy -- South Africa -- Mpumalanga -- History en
dc.subject.lcsh Ndebele (African people) -- History en
dc.subject.lcsh Ndebele (African people) -- Social conditions en
dc.subject.lcsh Oral history -- South Africa -- Mpumalanga en
dc.subject.lcsh Oral tradition -- South Africa -- Mpumalanga en
dc.subject.lcsh Blacks -- Relocation -- South Africa -- Mpumalanga en
dc.subject.lcsh Ruins, Modern -- Social aspects -- South Africa -- Mpumalanga en
dc.title A lifetime in ruins : the farm life of blacks on the Mpumalanga Highveld en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record