Drawing strategies at the Venice Biennale 2011

Show simple item record

dc.contributor.author Schmidt, Leoni
dc.date.accessioned 2012-10-05T14:05:57Z
dc.date.available 2012-10-05T14:05:57Z
dc.date.issued 2011
dc.description.abstract This article attempts to communicate the unique ambience and scale of Venice during its Biennale; to draw attention to four sets of questions highlighted by the 2011 event; and to focus on a few projects (including their drawing details) exhibited there. These art works and their drawing details remain indelibly embedded in the author’s visual memory as articulate responses in political registers to the questions raised, while generating a sense of hope. en
dc.description.abstract Hierdie artikel poog om the unieke atmosfeer en skaal van die Venesiese Biennale oor te dra; om die aandag te vestig op vier stelle vrae wat in die kollig gebring is deur die 2011 geleentheid; en om te fokus op enkele projekte (insluitend hul tekeningbesonderhede) wat daar uitgestal was. Hierdie kunswerke en hul tekeningbesonderhede het onuitwisbaar deel geword van die skrywer se visuele geheue as politiese teensang wat sprekend reageer op die vrae gestel, terwyl die werke terselfdertyd ’n sin van hoop kon genereer en
dc.description.librarian ai2013
dc.format.extent 10 pages en
dc.format.medium PDF en
dc.identifier.citation Schmidt, L 2011, 'Drawing strategies at the Venice Biennale 2011', South African Journal of Art History, vol. 26, no. 3, pp. 35-44. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_sajah.html] en
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20044
dc.language.iso en en
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en
dc.subject Drawings en
dc.subject Venice Biennale en
dc.subject.lcsh Venice (Italy) -- Exhibitions en
dc.subject.lcsh Art -- Italy -- Venice -- Exhibitions en
dc.subject.lcsh Drawing -- Italy -- Venice -- Exhibitions en
dc.title Drawing strategies at the Venice Biennale 2011 en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record