“Cape of Execution”: the gallows at the Cape of Good Hope as represented in the colonial art of Johannes Rach and Lady Anne Barnard

Show simple item record

dc.contributor.author Viljoen, Russel Stafford
dc.date.accessioned 2012-10-05T14:04:46Z
dc.date.available 2012-10-05T14:04:46Z
dc.date.issued 2011
dc.description.abstract During the eighteenth century, the Cape Colony developed into a violent society in every sense of the word. The type of crimes committed by perpetrators, the sentences imposed by the colonial authorities and the Court of Justice were equally violent. The depiction of the gallows by colonial artists has provided scholars with new insights on South Africa’s past, especially with regard to the increase in violence and the punishment faced by the condemned. en
dc.description.abstract Gedurende die agtiende-eeu het die Kaapkolonie ontwikkel in ’n geweldadige samelewing in elke sin van die woord. Die tipe misdade wat gepleeg is deur oortreders en die strawwe wat opgelê is deur die koloniale outoriteite en die Raad van Justisie was eweneens geweldadig. Die uitbeelding van die galg deur koloniale kunstenaars, het navorsers voorsien van nuwe insigte aangaande die Suid- Afrikaanse verlede, veral met betrekking tot die toename in geweld en die straf wat die veroordeeldes in die oë gestaar het. af
dc.description.librarian ai2013
dc.format.extent 15 pages en
dc.format.medium PDF en
dc.identifier.citation Viljoen, R 2011, '“Cape of Execution”: the gallows at the Cape of Good Hope as represented in the colonial art of Johannes Rach and Lady Anne Barnard', South African Journal of Art History, vol. 26, no. 1, pp. 156-170. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_sajah.html] en
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/20042
dc.language.iso en en
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en
dc.subject Colonial art en
dc.subject Execution in art en
dc.subject Barnard, Lady Anne en
dc.subject Rach, Johannes en
dc.subject.lcsh Art -- South Africa -- History en
dc.subject.lcsh Gallows -- South Africa -- History -- 18th century en
dc.subject.lcsh Violence -- South Africa -- History -- 18th century en
dc.subject.lcsh Capital punishment -- South Africa -- History -- 18th century en
dc.subject.lcsh Capital punishment in art en
dc.subject.lcsh Art, Colonial -- South Africa -- Cape of Good Hope en
dc.title “Cape of Execution”: the gallows at the Cape of Good Hope as represented in the colonial art of Johannes Rach and Lady Anne Barnard en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record