Behandeling der runderpest : rapport van het proefstation te Waterval-Pretoria, onder leiding van H.H. Jean Danysz en Dr. Bordet, van het Instituut Pasteur te Parijs, gezonden om de besmettelijhe ziekten in de Z.A. Republiek te bestudeeren, met medewerking van H. A. Theiler, gouvernements veearts der Z.A. Republiek, te Waterval, van den 15den Februari tot den 15den Juni 1897

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)