Konteks van die Koninklike Toonkuns-akademie in Munchen en sy Suid-Afrikaans gebore studente, 1902-1909 : Mabel Wuesto, Vera de Villiers, Daisy Bosman en Irma Lohner

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)