Melrose-huis as Britse hoofkwartier tydens die Anglo-Boereoorlog

Show simple item record

dc.contributor.author Pretorius, F. (Fransjohan)
dc.date.accessioned 2012-09-18T06:36:20Z
dc.date.available 2012-09-18T06:36:20Z
dc.date.issued 2012-06
dc.description.abstract Shortly after the British occupation of Pretoria on 5 June 1900 during the Anglo-Boer War, Melrose House, residence of businessman George Heys in Jacob Maré Street, became the residence and headquarters, first of Lord Roberts as British commander-in-chief in South Africa, and from November 1900 of his successor, Lord Kitchener. In this house Roberts and Kitchener planned the strategy of the war and ensured the execution thereof. From this house telegrams were sent to their officers in the field in all corners of the South Africa and to the authorities in London, and reaction poured in keep Roberts and Kitchener informed of affairs in the operational areas or the government circles in London. In effect, Melrose House "experienced" the last two years of the war. For reasons this article provides a fresh look at the highlights and the low points that Melrose House and its occupants experienced during the Anglo-Boer War, with, as climax, the signing of the Peace of Vereeniging in the dining room on 31 May 1902. An important conclusion is drawn about the exact position of each signatory, because there might be incorrect perceptions in this regard. en_US
dc.description.abstract Melrose-huis, die woning van die sakeman George Heys in Jacob Maréstraat, Pretoria, was kort ná die Britse besetting van Pretoria op 5 Junie 1900 die woning en hoofkwartier van eers Lord Roberts as Britse opperbevelhebber in Suid-Afrika, en sedert November 1900 van sy opvolger, Lord Kitchener, tydens die Anglo-Boereoorlog. Uit hierdie huis het Roberts en Kitchener die strategie vir die oorlog beplan en gesorg vir die uitvoering daarvan. Uit dié huis is telegramme aan hulle offisiere in die veld in alle uithoeke van Suid-Afrika en hulle owerhede in Londen uitgetimmer, en het reaksie van oraloor ingestroom om Roberts en Kitchener op hoogte van sake op die operasionele terrain of in die regeringsale in Konden to hou. Hierdie huis het dus as't ware die laaste twee jaar van die oorlog "beleef". Om daardie redes kyk hierdie artikel met 'n vars blik na hoogte- en laagtepunte wat Melrose-huis en sy opperbevelhebber-bewoners gedurende die Anglo-Boereoorlog beleef het, met as klimaks die ondertekening van die Vrede van Vereeniging in die eetkamer van Melrose-huis op 31 Mei 1902. 'n Belangrike gevolgtrekking word gemaak oor die presiese posisie van elke ondertekenaar, aangesien verkeerde perspesies in dié verband mag bestaan. en_US
dc.description.librarian cp2012 en
dc.description.sponsorship Nasionale Navorsingstigting (NRF, Incentive Funding) en_US
dc.description.uri http://www.journals.co.za/ej/ejour_culture.html en_US
dc.identifier.citation Pretorius, F 2012, 'Melrose-huis as Britse hoofkwartier tydens die Anglo-Boereoorlog', South African Journal of Cultural History, vol. 26, no. 1, pp. 51-73. en_US
dc.identifier.issn 1018-0745
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/19787
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher South African Society of Cultural History en_US
dc.rights South African Society of Cultural History en_US
dc.subject Anglo-Boer War en_US
dc.subject George Heys en_US
dc.subject Lord Kitchener en_US
dc.subject Lord Milner en_US
dc.subject Lord Roberts en_US
dc.subject Melrose house en_US
dc.subject Peace of Vereeniging en_US
dc.subject Pretoria en_US
dc.subject Telegraphy en_US
dc.subject Anglo-Boereoorlog en_US
dc.subject George Heys en_US
dc.subject Melrose-huis en_US
dc.subject Telegrafie en_US
dc.subject Vrede van Vereeniging en_US
dc.subject.lcsh South African War, 1899-1902 en
dc.subject.lcsh South African War, 1899-1902 -- Pretoria (South Africa) en
dc.title Melrose-huis as Britse hoofkwartier tydens die Anglo-Boereoorlog en_US
dc.title.alternative Melrose House as the British headquarters during the Anglo-Boer War en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record