Filosofie kan die teologie help om weg te beweeg van ‘n onhistoriese, sinkroniese interpretasie van tekste na ‘n historiese, diakroniese interpretasie van tekste

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)