In vitro invloed van 2-metoksiestradiol-bis-sulfamaat op selgroei, reaktiewe suurstof spesies produksie en outofagie induksie in ‘n borsepiteel adenokarsinoom sellyn en ‘n nie-kankeragtige borsepiteelsellyn

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)