Onderweg na goeie wetenskap 3 : voorwaardes vir die beste moontlike wetenskap

Show simple item record

dc.contributor.author Roux, Braam
dc.contributor.author De Beer, C.S. (Fanie)
dc.date.accessioned 2012-06-13T06:20:31Z
dc.date.available 2012-06-13T06:20:31Z
dc.date.issued 2011-12
dc.description.abstract Wetenskap beklee 'n uiters belangrike plek in ons wêreld, wat besinning daaroor en pogings om dit te verbeter, verklaar. In hierdie artikel probeer ons rekenskap gee van belangrike aspekte wat in die beste moontlike wetenskap verreken moet word, en wat gebruik kan word om 'n meer aanvaarbare beoordelingstelsel aan die hand te doen. Ons vertrekpunt is wetenskapskritiek wat die wetenskap in die algemeen daarvan beskuldig dat dit met 'n verarmde voorstelling van die werklikheid waarmee dit besig is, werk. Ten einde die kritiek te kan plaas en begrond en verbeteringe te kan aanbeveel, word die volgende vyf pare teenstellende maar verbandhoudende begrippe geïdentifiseer en bespreek: navorsingsobjekte vs. werklikheid; subjek vs. mens; metode vs. denke; inligting vs. kennis; samelewing vs. gemeenskap. Ons wys in elke geval uit dat die beste moontlike wetenskap vereis dat hierdie begrippe as aanvullend verstaan moet word. Dit impliseer dat wetenskaplike denke en praktyk drastiese aanpassings sal moet ondergaan om die vereiste verryking te kan bewerkstellig. en_US
dc.description.abstract Science is important in our society. Policy statements, planning attempts and schemes to increase the research output, however, raise questions about the idea of good science. What is "good" science? Does such a qualification have any application? Who decides? How do these external inputs affect the ideal of good science? In this article we explore conditions for ensuring the best possible science. We consider five key fields in scientific theory and practice. Each field is represented by a pair of opposing concepts, one representing the "standard" approach, the other an alternative and broader view. We argue that these concepts should be seen as complementary so that it is possible to move from the one to the other. Taking our cue from Heidegger's critique of modern science, and with the help of arguments and insights developed by a range of contemporary philosophers, we reflect on the "impoverished" effect of the standard framework on science in general with reference to the five fields identified. We relate the accepted approach to hidden metaphysical assumptions, indicate why such an approach stands in the way of achieving the best science possible, and then consider possible remedial measures so that the accepted view can be developed and "enriched". en_US
dc.description.uri http://www.litnet.co.za/cgi-bin/giga.cgi?cmd=cause_dir_news&cat=201&cause_id=1270 en_US
dc.identifier.citation Roux, B & DE Beer, CS 2011, 'Onderweg na goeie wetenskap 3 : voorwaardes vir die beste moontlike wetenskap', Litnet Akademies : 'n Joernaal vir die Geesteswetenskappe, vol. 8, no. 3, pp.243-279. en_US
dc.identifier.issn 1995-5928
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/19156
dc.language.iso en en_US
dc.publisher LitNet en_US
dc.rights LitNet en_US
dc.subject Wetenskap en_US
dc.subject Werklikheid en_US
dc.subject Navorsing en_US
dc.subject Mens en_US
dc.subject Denke en_US
dc.subject Kennis en_US
dc.subject Aanvaardings en_US
dc.subject Gewete en_US
dc.subject Rasionaliteit en_US
dc.subject Science en_US
dc.subject Reality en_US
dc.subject Research en_US
dc.subject Human being en_US
dc.subject Thinking en_US
dc.subject Knowledge en_US
dc.subject Community en_US
dc.subject Assumptions en_US
dc.subject Conscience en_US
dc.subject Rationality en_US
dc.title Onderweg na goeie wetenskap 3 : voorwaardes vir die beste moontlike wetenskap en_US
dc.title.alternative Towards quality science 3 : conditions for the best possible science en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record