Deductibility of value added tax on costs incurred to raise share capital : a critical analysis of the ITC 1744 case

Show simple item record

dc.contributor.author Van der Zwan, Pieter
dc.contributor.author Stiglingh, M. (Madeleine)
dc.date.accessioned 2012-04-24T07:52:17Z
dc.date.available 2012-04-24T07:52:17Z
dc.date.issued 2011
dc.description.abstract Maatskappye gaan dikwels wesenlike kostes aan by die uitreik van aandele om bedrywighede te finansier. Tans voer die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) aan dat belasting op toegevoegde waarde (BTW) aangegaan op aandeeluitreikingskoste nie aftrekbaar is nie. Hierdie siening is gebaseer op die ITC 1744-saak. Die uitspraak in die ITC 1744-saak is gebaseer op die mening uitgespreek in ´n Europese hofsaak wat in 1994 beslis is. Sedertdien het die European Court of Justice (ECJ) in ´n aantal sake die aftrekbaarheid van BTW op aandeeluitreikingskoste oorweeg en beslis dat insetbelasting in sekere gevalle aftrekbaar sal wees. In hierdie artikel word die vraag gestel of argumente soortgelyk aan die argumente gevolg deur die ECJ in Suid-Afrika aangevoer kan word. Gebaseer op die ontleding van die argumente in die ECJ-beslissings, binne die konteks van die Suid-Afrikaanse wetgewing, word aangevoer dat daar gebiedende gronde bestaan om in Suid-Afrika te argumenteer dat ´n aandeeluitreiking nie ´n lewering daarstel nie en dat aandeeluitreikingskoste as ´n algemene bokoste beskou kan word. Hierdie argumente kan die SAID aanmoedig om die siening wat tans gehuldig word by die aftrekbaarheid van BTW op aandeeluitreikingskoste in Suid-Afrika, te hersien. af
dc.description.abstract It is at the heart of any business to raise capital to start up or expand its activities. In doing so, several types of costs, such as share transfer secretarial charges, legal fees, fees payable to merchant bankers and specialist consultants, as well as listing fees, may be incurred, often in significant amounts, especially in the private equity industry. Value added tax (VAT) is levied on the supply of these services. The level of share issue costs is significantly affected by the deductibility (or not) of the VAT paid on the share issue costs incurred by the entity issuing the shares and can become an important factor in determining how and how much finance will be raised. en
dc.description.librarian nf2012 en
dc.description.uri http://www.dejure.up.ac.za/ en_US
dc.identifier.citation Van der Zwan, P & Stiglingh, M 2011, 'Deductibility of value added tax on costs incurred to raise share capital : a critical analysis of the ITC 1744 case', De Jure, vol. 44, no. 2, pp. 319-338. en
dc.identifier.issn 1466-3597
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/18609
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Pretoria University Law Press (PULP) en_US
dc.rights Pretoria University Law Press (PULP) en_US
dc.subject ITC 1744 case en
dc.subject ECJ arguments en
dc.subject.lcsh Tax deductions -- South Africa en
dc.subject.lcsh Value-added tax -- South Africa en
dc.subject.lcsh Capital stock -- South Africa en
dc.title Deductibility of value added tax on costs incurred to raise share capital : a critical analysis of the ITC 1744 case en
dc.title.alternative Aftrekbaarheid van belasting op toegevoegde waarde op kostes aangegaan om aandele uit te reik : 'n kritiese ontleding van die ITC 1744-saak af
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record