Making present the absent other : anamnesis and the work of Kiefer, Boltanski, Cruise and Coetzee

Show simple item record

dc.contributor.author Redelinghuys, Ian
dc.contributor.author Stevens, Ingrid
dc.date.accessioned 2012-03-08T14:21:48Z
dc.date.available 2012-03-08T14:21:48Z
dc.date.created 2012-03-01
dc.date.issued 2010
dc.description.abstract It is possible that artists, in the making of memorials and monuments, might aid in the process of national healing after a traumatic national era or event. This, it is argued, is more likely to be achieved through the ‘counter-monument’, where a process of anamnesis might occur because of viewer participation, encouraged by certain kinds of contemporary approaches to memorials. Having established motivations for such a process, this article then examines selected examples of post-war German art and post-apartheid South African art, to show that visual representations might have a healing function. It concludes that psychology can learn from art, which can activate the instinct of reflection and act as a psychic mover. en_US
dc.description.abstract Die moontlikheid bestaan dat kunstenaars, deur die skepping van gedenktekens en monumente, ‘n wesenlike bydrae kan lewer ter heling van die nasie na die afloop van ‘n nasionale traumatiese voorval of era. Hierdie artikel stel voor dat die moontlikheid van sukses verbreed word deur die ‘teenmonument’, waar ‘n proses van anamnese dalk kan plaasvind as gevolg van deelname van die toeskouer, wat vergemaklik word deur sekere hedendaagse benaderings tot gedenktekens. Na bevestiging van die beredenering vir so ‘n proses, vervolgens ondersoek die skrywers geselekteerde voorbeelde van Duitse na-oorlogse kuns, sowel as Suid-Afrikaanse na-apartheid kuns om derhalwe te illustreer dat visuele voorstellings moontlik beskik oor helende funksies. Die sielkunde kan van die kunste leer, wat nabetragting kan aktiveer en sodoende die rol van die ‘psiegiese aanvoerder’ ['psigiese aanvoerder'] kan vervul. en_US
dc.format.extent 14 p. en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Redelinghuys, I & Stevens, I 2010, 'Making present the absent other: anamnesis and the work of Kiefer, Boltanski, Cruise and Coetzee', South African Journal of Art History, vol. 25, no. 2, pp. 29-42. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_sajah.html] en_US
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/18420
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.subject Anamnesis en_US
dc.subject Kiefer, Anselm, 1945- en_US
dc.subject Boltanski, Christian, 1944- en_US
dc.subject Cruise, Wilma, 1945- en_US
dc.subject Coetzee, Neels en_US
dc.subject Monuments en_US
dc.subject Memorials en_US
dc.subject Counter-monuments en_US
dc.subject German art en_US
dc.subject South African art en_US
dc.subject.lcsh Art -- History
dc.subject.lcsh Architecture -- History
dc.title Making present the absent other : anamnesis and the work of Kiefer, Boltanski, Cruise and Coetzee en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record