Kerk se verantwoordelikheid teenoor die onderwys : is Artikel X van die Kerkwet (1986) van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika teologies verantwoordbaar?

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)