Gebruik van die 'offer' van Isak as 'n motief vir die verkondiging van Jesus as die Iydende Christus

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)