Vereniging van die gemeentes onder leiding van die Prokurasiekommissie met die Nederduitsch Hervormde Kerk in 1894

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)