Matteus 28: 19-20: Enkele tekskritiese en eksegetiese opmerkings aan die hand van Nestle-Aland se 27e uitgawe van die Griekse Nuwe Testament

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)