Flagging the “new” South Africa, 1910–2010

Show simple item record

dc.contributor.author Brownell, Frederick Gordon
dc.date.accessioned 2011-08-29T12:29:14Z
dc.date.available 2011-08-29T12:29:14Z
dc.date.issued 2011-05
dc.description.abstract Over the past century, distinctive flags have been devised for and adopted by South Africa on three occasions. The first of these came soon after Union in 1910 and followed a standard pattern applied throughout the British Empire. The second saw the hoisting in 1928 of a national flag in recognition of South Africa’s independence. This flag served South Africa for two generations, but was progressively rejected by sections of the population as a symbol of apartheid. The momentous announcement by President F.W. de Klerk at the opening of parliament on 2 February 1993 set in motion the formal negotiation process within South Africa, which came to fruition on 27 April 1994. As part of this process, the present national flag came into being. This article sets out the steps taken and how the process initially floundered. It also considers how the final design of the new national flag, which has become the primary symbol of identification of South Africa and its people, finally came into being. en_US
dc.description.abstract Oor die afgelope eeu is onderskeidende vlae by drie geleenthede vir Suid-Afrika ontwerp en in gebruik geneem. Eerstens, kort na Uniewording in 1910, is ’n standaarde patroon wat dwarsdeur die Britse Ryk toegepas is, nagevolg. Tweedens, is ’n nasionale vlag, ter erkenning van Suid-Afrikaanse onafhanklikheid, in 1928 gehys. Hierdie vlag, wat die land twee geslagte lank gedien het, is egter toenemend deur dele van die bevolking met apartheid vereenselwig en stelselmatig verwerp. Tydens die parlementsopening op 2 Februarie 1990, het Staatspresident F.W. de Klerk se opspraakwekkende aankondiging die formele onderhandelingsproses binne Suid- Afrika aan die gang gesit. As deel van hierdie proses wat op 27 April 1994 vrug gedra het, is die huidige nasionale vlag ingewy. Hierdie artikel skets die stappe wat gevolg is en hoe die proses aanvanklik skipbreuk gely het. Dit skenk ook aandag aan hoe die finale ontwerp van die nasionale vlag, wat as die vernaamste identifikasiesimbool van Suid-Afrika en sy mense beskou word, uiteindelik ontstaan het. en_US
dc.description.uri http://www.journals.co.za/ej/ejour_hist.html en_US
dc.identifier.citation Brownell, FG 2011, 'Flagging the “new” South Africa, 1910–2010', Historia, vol. 56, no. 1, pp. 42–62. en_US
dc.identifier.issn 0018-229X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/17174
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Historical Association of South Africa en_US
dc.rights Historical Association of South Africa en_US
dc.subject Blue Ensign en_US
dc.subject Red Ensign en_US
dc.subject National flag en_US
dc.subject National symbol en_US
dc.subject “New” South Africa en_US
dc.subject Multi-Party Negotiating Council en_US
dc.subject Vexillology en_US
dc.subject Blou Vlootvlag en_US
dc.subject Rooi Vlootvlag en_US
dc.subject Nasionale vlag en_US
dc.subject Nasionale simbool en_US
dc.subject Veelparty Onderhandelingsraad en_US
dc.subject Vlagkunde en_US
dc.subject.lcsh Flags -- South Africa en
dc.subject.lcsh Nationalism en
dc.title Flagging the “new” South Africa, 1910–2010 en_US
dc.title.alternative Vlag-skepping vir die “nuwe” Suid-Afrika, 1910-2010 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record