Westerse interpretasie van die "genius loci" van Mgungundlovu

Show simple item record

dc.contributor.author Lewis, Hester
dc.date.accessioned 2011-06-17T09:08:05Z
dc.date.available 2011-06-17T09:08:05Z
dc.date.created 2011
dc.date.issued 1993-11
dc.description Article digitised using: Suprascan 1000 RGB scanner, scanned at 400 dpi; 24-bit colour; 100% Image derivating - Software used: Adobe Photoshop CS3 - Image levels, crop, deskew Abbyy Fine Reader No.9 - Image manipulation + OCR Adobe Acrobat 9 (PDF) en_US
dc.description.abstract Die noue skakeling wat argitektuur met die mens se leefwereld het, lei tot 'n bepaalde ervaring van 'n gebou of gebouekompleks. 'n Bepaalde 'genius loci', wat uit die sintese van die natuurlike en beboude omgewing ontstaan, kan dus uit so 'n gebou of gebouekompleks afgelei word. Aan die hand van verskeie formele elemente, wat bewustelik of onbewustelik deur die mens in 'n omgewing ingevoer word, word die 'gees van die plek' ondersoek. 'n Zulu militere woonkompleks van die vroee 19de eeu, naamlik Mgungundlovu, die hoof militere setel van die destydse Zulu-koning Dingane, waar belangrike historiese gebeure in beide die lewens van die Zulu en Afrikaner plaasgevind het, word aan die hand van sekere geidentifiseerde elemente ondersoek. In die historiese literatuur het die sendelinge, handelaars en Voortrekkers (o.a. Piet Retief) waardevolle inligting in verband met die uitleg en aktiwiteite van die inwoners nagelaat. Onlangse argeologiese opgrawings het grootliks bygedra tot die opheldering van hierdie bronne en ook met nuwe feite vorendag gekom. af
dc.description.abstract Mgungundlovo was the military capital of Dingane, king of the Zulu between 1829 and 1838. Comtemporary visitors (traders, missionaries and Voortrekkers) to the complex left much information about the layout of the complex and activities of the inhabitants. Archaeological research however contributed largely to the illucidation of these historical sources and revealed some new facts. Architecture, which has a close link with the total living and natural environment, leads to a specific experience of a building or building complex. The 'genius loci' of Mgungundlovu is being interpreted according to certain Western identified formal elements. en_US
dc.format.extent 10 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Lewis, H 1993, ''n Westerse interpretasie van die "genius loci" van Mgungundlovu', South African Journal of Art History, vol. 8, nr. 11, pp. 58-67. en_US
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/16860
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.subject Indigenous architecture en_US
dc.subject "Genius loci" en_US
dc.subject Dingaan en_US
dc.subject Archaeology en_US
dc.subject Mgungundlovu en_US
dc.subject UmGungundlovu en_US
dc.subject Argeologie af
dc.subject Inheemse argitektuur af
dc.subject "Gees van die plek" af
dc.subject Dingane en_US
dc.subject.lcsh Vernacular architecture -- Social aspects -- South Africa en
dc.subject.lcsh Mgungundlovu Site (South Africa) en
dc.title Westerse interpretasie van die "genius loci" van Mgungundlovu en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record