Gumede v President of the Republic of South Africa and others 2009 (3) SA 152 (KH)

Show simple item record

dc.contributor.author Van Schalkwyk, L.N. (Llewelyn Neil), 1952-
dc.date.accessioned 2011-06-15T11:04:42Z
dc.date.available 2011-06-15T11:04:42Z
dc.date.issued 2010
dc.description.abstract Die Suid-Afrikaanse familiereg maak tans voorsiening vir drie soorte huwelike. Daar is eerstens, die burgerlike huwelik wat ingevolge die Huwelikswet (25 van 1961) gesluit word. Dan maak die reg ook voorsiening vir gebruiklike huwelike wat ingevolge die bepalings van die Wet op die Erkenning van Gebruiklike Huwelike (120 van 1998) gesluit word en laastens maak die Civil Union Act (17 van 2006) voorsiening vir huwelike of burgerlike vennootskappe. Die doel van hierdie aantekening is om die belang van die Gumede-beslissing vir burgerlike huwelike (en hierby ingeslote huwelike/burgerlike vennootskappe ingevolge die Civil Union Act 17 van 2006 waar van toepassing) wat ingevolge die Huwelikswet voltrek is, te beskou. af
dc.identifier.citation Van Schalkwyk, LN 2010, 'Gumede v President of the Republic of South Africa and others 2009 (3) SA 152 (KH)', De Jure, vol. 1, no. 43, pp. 176-191. [www.lexisnexis.co.za] en
dc.identifier.issn 1466-3597
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/16848
dc.language.iso en en_US
dc.publisher LexisNexis en_US
dc.rights LexisNexis en_US
dc.subject Gumede v President en
dc.subject Customary Marriages Act en
dc.subject.lcsh Customary law -- South Africa en
dc.subject.lcsh Marriage law -- South Africa en
dc.title Gumede v President of the Republic of South Africa and others 2009 (3) SA 152 (KH) en
dc.type Article en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record