Gesondheid, siekte en insig

Show simple item record

dc.contributor.author Van Staden, C.W. (Werdie)
dc.contributor.author Kruger, Christa
dc.date.accessioned 2011-06-13T09:36:05Z
dc.date.available 2011-06-13T09:36:05Z
dc.date.issued 1994-04
dc.description.abstract Hierdie tema behels die verkenning van die begrippe gesondheid, siekte en insig asook die assosiasie tussen hierdie begrippe. Die benadering is empiries-filosofies (dit wil se sentraal, eenvoudig en klinies-toepaslik). Hierdie studie wil die verskeidenheid beskouings van gesondheid en siekte uitlig asook die gebrek aan 'n universele beskouing sonder om enige beskouing se geldigheid in twyfel te trek. Die waarde van 'n konseptuele en heuristiese eksplorasie van hierdie begrippe Ie in die diagnostiese, terapeutiese en prognostiese gevolgtrekkings wat op grond van die pasiiint se insig en realiteitstoetsing gemaak word.1 'n Poging om by wyse van 'n hipotese 'n oplossing vir ondergenoemde probleem daar te stel, word aangebied. en_US
dc.description.abstract The concepts health, disease and insight are explored by way of a literature study and are creatively redescribed within certain philosophical frameworks. Factors influencing the formulation of these concepts like values, culture, definability, relativity, changeableness, clinical usefulness, objectivity, and reality are considered. A hypothesis is presented that describes these concepts as existential expectations. The qualities of these expectations are conceptualised and clinically applied. en_US
dc.identifier.citation Van Staden, CW & Kruger, C 1994, ‘Gesondheid, siekte en insig', The Medicine Journal/Geneeskunde, vol. 36, no 4, pp. 15-23. [http://www.medpharm.co.za/] en_US
dc.identifier.issn 1726-426X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/16807
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher Medpharm en_US
dc.rights Medpharm en_US
dc.subject Gesondheid en_US
dc.subject Health en_US
dc.subject Siekte en_US
dc.subject Disease en_US
dc.subject Insig en_US
dc.subject Attitude en_US
dc.subject.lcsh Diseases -- Causes and theories of causation en
dc.title Gesondheid, siekte en insig en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record