Benvenuto Cellini se soutvat : 'n bespreking van die kunstenaar en sy skepping teen die agtergrond van die Renaissance

Show simple item record

dc.contributor.author Zietsman, C.F. van R.
dc.date.accessioned 2011-06-02T10:57:57Z
dc.date.available 2011-06-02T10:57:57Z
dc.date.created 2011-05
dc.date.issued 1993-11
dc.description Article digitised using: Suprascan 1000 RGB scanner, scanned at 400 dpi; 24-bit colour; 100% Image derivating - Software used: Adobe Photoshop CS3 - Image levels, crop, deskew Abbyy Fine Reader No.9 - Image manipulation + OCR Adobe Acrobat 9 (PDF) en_US
dc.description.abstract Dit is die doel om aan te toon dat die bestudering van 'n voorwerp en die skepper daarvan vir die kultuurhistorikus of museumkundige insig in die periode waaruit daardie voorwerp dateer, kan meebring. Die omgekeerde, naamlik navorsing oor die kulturele tendense van ['n] sekere periode, kan weer daartoe bydra om die interpretasie van 'n persoon of 'n voorwerp uit daardie periode te vergemaklik. Hierdie ondersoek het begin met die ontdekking van 'n afbeelding van die Soutvat in 'n ensiklopedie. Verdere ondersoek het gelei tot die 'ontdekking' van Cellini as mens en verskeie aspekte van die Renaissance in Italie. Gaandeweg het die Soutvat ander dimensies as 'n ryklik versierde gebruiksvoorwerp aangeneem, en het dit as die manifestasie van die gees van 'n tydperk na vore getree. af
dc.description.abstract The aim is to demonstrate that the study of an object and the creator thereof can provide the cultural historian and museologist with insight into the period from which that object dates. The inverse, i.e. research on the cultural trends of a certain period, may in turn contribute to the facilitation of the interpretation of a person or object from that period. This investigation started with the discovery of an image of the Salt-tub in an encyclopaedia. Further investigation led to the ‘discovery’ of Cellini as person and diverse aspects of the Renaissance in Italy. Gradually the Salt-tub assumed different dimensions as a richly embellished household article, and emerged as the manifestiation of the spirit of an era. en_US
dc.format.extent 11 pages en_US
dc.format.medium PDF en_US
dc.identifier.citation Zietsman, CF van R 1993, 'Benvenuto Cellini se soutvat: 'n bespreking van die kunstenaar en sy skepping teen die agtergrond van die Renaissance', South African Journal of Art History, vol. 11, pp. 104-114. af
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/16697
dc.language.iso Afrikaans en_US
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.subject Renaissance en_US
dc.subject Mannerism en_US
dc.subject Manierisme af
dc.subject Saltcellar of Francis I en_US
dc.subject Soutvat van Francois I af
dc.subject Sculpture en_US
dc.subject Beeldhoukuns af
dc.subject Saliera, 1540-1543 en_US
dc.subject Cellini, Benvenuto, 1500-1571 en_US
dc.subject.lcsh Art -- History en
dc.subject.lcsh Sculpture -- Italy en
dc.subject.lcsh Mannerism (Art) -- Italy en
dc.subject.lcsh Saltcellars -- Italy en
dc.subject.lcsh Renaissance -- Sources en
dc.subject.lcsh Cellini, Benvenuto, 1500-1571 en
dc.subject.mesh Renaissance -- Italy en
dc.title Benvenuto Cellini se soutvat : 'n bespreking van die kunstenaar en sy skepping teen die agtergrond van die Renaissance en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record