Liminale ruimte vir inkongruensie tussen predikant en lidmaat : ’n narratief gebaseerde prakties-teologiese ondersoek in gemeentes van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)