Unieke nuansering van "die dag van die Here" in 2 Petrus en die eskatologiese gerigtheid van die dokument

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)