Kerklik-akademiese portret van B J van der Merwe (1926-1968) : Deel twee - predikant en dosent

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)