A course in the history of African architecture

Show simple item record

dc.contributor.author Coetzee, Anton
dc.date.accessioned 2010-10-21T13:25:57Z
dc.date.available 2010-10-21T13:25:57Z
dc.date.created 2010-10
dc.date.issued 2002
dc.description Article digitised using: Suprascan 1000 RGB scanner, scanned at 400 dpi; 24-bit colour; 100% Image derivating - Software used: Adobe Photoshop CS3 - Image levels, crop, deskew Abbyy Fine Reader No.9 - Image manipulation + OCR Adobe Acrobat 9 (PDF) en_US
dc.description.abstract This article is about the second semester of a new course that was first offered at the University of the Witwatersrand in 2000, namely Architectural Discourse. In this course the history and theory of architecture in Africa are studied and African cultural products are interpreted in terms of general patterns of change because of internal forces. In the essay the term "architectural discourse" is explained as a holistic way of studying architectural theory and history in relation to social and political factors and by using sources from a variety of disciplines. The term "culture" is explained and there is a discussion of how studies of local cultures are related to a globalized context of knowledge and information. The investigation of African cultural products from an African perspective is motivated. The course is presented within the format of a grand, sweeping narrative with dignity and dramatic impact. The cultural products of the regions of Africa are discussed according to a strategy that considers the chronology of historical events. In conjunction with the general narrative strategy, architectural responses to local climates are interpreted, historical reconstructions of aspects of the material cultures are provided and guidelines for current architectural practices are derived from the histories of African cultural products. en_US
dc.description.abstract Hierdie artikel handel oor die tweede semester van 'n nuwe kursus wat aangebied is by die Universiteit van die Witwatersrand in 2000, naamlik Diskoers van Argitektuur. In hierdie kursus word die geskiedenis en teorie van argitektuur in Afrika bestudeer. 'n Interpretasie van die kulturele produkte van Afrika word gemaak in terme van algemene patrone van verandering as gevolg van interne strominge. Die term Diskoers van Argitektuur word verduidelik in die artikel as 'n holistiese manier om die teorie en geskiedenis van argitektuur te bestudeer in verwantskap met sosiale en politieke faktore en deur bronne van 'n verskeidenheid van dissiplines te gebruik. Die term "kultuur" word verklaar en daar is 'n bespreking van hoe studies van plaaslike kulture verwand is aan 'n globale konteks van kennis en inligting. Die bestudering van die kulturele produkte van Afrika vanuit 'n perspektief voorsien deur Afrika word gemotiveer. Die kursus word aangebied in die formaat van 'n grootse, veelomvattende relaas met waardigheid en dramatiese trefkrag. Die kulturele produkte van die streke van Afrika word bespreek deur 'n strategie te gebruik waarvolgens die chronologie van geskiedkundige gebeure in aanmerking geneem word. Tesame met die algemene beskrywende strategie word bespreek hoe tradisionele argitektuur aangepas is by die plaaslike klimaat, historiese rekonstruksies van aspekte van die materiele kulture word verskaf en riglyne vir huidige argitektuurpraktyke word verskaf deur gebruik te maak van die geskiedenisse van die kulturele produkte van Afrika. af
dc.description.uri http://explore.up.ac.za/record=b1719138 en_US
dc.format.extent Pdf en_US
dc.format.medium 9 pages en_US
dc.identifier.citation Coetzee, A 2002, 'A course in the history of African architecture.' South African Journal of Art History, vol. 17, pp. 13-22. en_US
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/15056
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject African ethnic architecture en_US
dc.subject Regional architecture en_US
dc.subject History of African architecture en_US
dc.subject Architectural theory en_US
dc.subject Cultural products en_US
dc.subject.lcsh Architecture -- Africa -- History en
dc.subject.lcsh Ethnic architecture -- Africa -- History en
dc.subject.lcsh Architecture and climate -- Africa en
dc.subject.lcsh Regionalism in architecture -- Africa en
dc.title A course in the history of African architecture en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record