Development of a project management methodology for the consulting engineering industry

Show simple item record

dc.contributor.author Labuschagne, J.T.
dc.contributor.author Steyn, Herman
dc.date.accessioned 2010-09-29T12:51:23Z
dc.date.available 2010-09-29T12:51:23Z
dc.date.issued 2010-05
dc.description.abstract This paper describes the characteristics of a project management methodology that is currently used in the consulting engineering industry in South Africa. Based on currently-used methodologies in other industries, and on a Delphi survey conducted in several consulting engineering companies, guidelines for a project management methodology for the consulting engineering industry are proposed. Respondents of the survey were in full agreement on typical project life cycle phases. They were also in agreement that a lack of project management knowledge and maturity prevents the successful implementation of such a methodology in a company. Lastly, the respondents agree that, by applying a project management methodology in the South African consulting engineering industry, more consistent results regarding time, cost, and quality could be achieved. Hierdie artikel beskryf die karakteristieke van ʼn projekbestuurmetodologie wat tans gebruik word deur die raadgewende ingenieursbedryf in Suid-Afrika. Gebaseer op metodologieë wat tans in ander bedrywe gebruik word, en op ʼn Delphi ondersoek in verskeie raadgewende ingenieursmaatskappye, word riglyne voorgestel vir die raadgewende ingenieursbedryf. Respondente het eenstemmigheid oor tipiese fases in die projeklewensiklus. Hulle het ook saamgestem dat ʼn gebrek aan projekbestuurkennis en -volwassenheid die suksesvolle implementering van so ʼn metodologie voorkom. Ten slotte het die respondente saamgestem dat, deur die toepassing van ʼn projekbestuurmetodologie in die Suid-Afrikaanse raadgewende ingenieursbedryf, meer konsekwente resultate ten opsigte van tyd, koste, en gehalte behaal kan word. en_US
dc.identifier.citation Labuschagne, JT & Steyn, H 2010, 'Development of a project management methodology for the consulting engineering industry', South African Journal of Industrial Engineering, vol. 21, no. 1, pp. 69-79. [http://www.journals.co.za/ej/ejour_indeng.html] en_US
dc.identifier.issn 1012-277X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/14938
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.rights Southern African Institute for Industrial Engineering en_US
dc.subject Engineering en_US
dc.subject Methodology en_US
dc.subject.lcsh Consulting engineers -- South Africa en
dc.subject.lcsh Project management -- South Africa -- Methodology en
dc.title Development of a project management methodology for the consulting engineering industry en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record