Lukas 10:1–16 as begronding van die kerk se sending in Lukas-Handelinge

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)