Irma Stern's first exhibition in Pretoria, 1933

Show simple item record

dc.contributor.upauthor Van Eeden, Jeanne
dc.date.accessioned 2010-08-11T08:33:45Z
dc.date.available 2010-08-11T08:33:45Z
dc.date.issued 1998
dc.description Article digitised using: Suprascan 1000 RGB scanner, scanned at 400 dpi; 24-bit colour; 100% Image derivating - Software used: Adobe Photoshop CS3 - Image levels, crop, deskew Abbyy Fine Reader No.9 - Image manipulation + OCR Adobe Acrobat 9 (PDF) en_US
dc.description.abstract This article focuses on the reception of Irma Stern's first art exhibition in Pretoria in 1933. Although Stern had by that time gained a considerable reputation as an artist in informed circles, her Modernist work was still regarded with some incomprehension by spectators in general. This exhibition in Pretoria attempted to redress this by trying to make Stern's work more accessible. Although favourable critical response was elicited from many formerly sceptical critics, the complexities of modernism as manifested in Stern's oeuvre still made her work problematic concerning both style and subject-matter. The decision by the Town Council of Pretoria to buy two paintings by Stern was significant for its endorsement of Stern, and the author concludes with a short discussion of these two works. en_US
dc.description.abstract In hierdie artikel word na die ontvangs van Irma Stern se eerste kunsuitstalling in Pretoria in 1933 gekyk. Alhoewel Stern reeds aansien binne kunskringe as 'n kunstenaar geniet het was haar Modernistiese werk vir die algemene toeskouer nog steeds onverstaanbaar. Hierdie uitstalling in Pretoria wou heersende negatiewe menings verander deur Stern se werke meer toeganklik te maak. Positiewe kritiek is wel ontvang, maar die komplekse aard van Modernisme soos weerspieel in Stern se oeuvre, het steeds haar werke problematies in terme van styl en onderwerp gemaak. Die besluit deur die Stadsraad van Pretoria om twee van Stern se skilderye aan te koop was belangrik in terme van die goedkeuring wat daardeur aan Stern verleen is. Die outeur sluit af met 'n kort bespreking van die twee werke. af
dc.description.uri http://explore.up.ac.za/record=b1719138 en_US
dc.format.extent 16 pages en_US
dc.format.medium Pdf en_US
dc.identifier.citation Van Eeden, J 1998, 'Irma Stern's first exhibition in Pretoria, 1933.' South African Journal of Art History, vol. 13, pp. 89-104. en_US
dc.identifier.issn 0258-3542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2263/14624
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.rights Art Historical Work Group of South Africa en_US
dc.subject Painting en_US
dc.subject Stern, Irma, 1894-1966 en_US
dc.subject Modernism en_US
dc.subject Criticism en_US
dc.subject Pretoria en_US
dc.subject Art exhibition en_US
dc.subject MacFadyen Hall en_US
dc.subject Art appreciation en_US
dc.subject.lcsh Art -- South Africa -- History en
dc.subject.lcsh Modernism (Art) -- South Africa -- Exhibitions en
dc.subject.lcsh Painting, South African -- Appreciation en
dc.subject.lcsh Art, South African -- Appreciation en
dc.subject.lcsh Art, Modern -- 20th century -- History en
dc.subject.lcsh Stern, Irma, 1894-1966 en
dc.title Irma Stern's first exhibition in Pretoria, 1933 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record